...s nami sú jazyky easy

Kurzy

JAZYKOVÉ KURZY

ZÁPIS DO KURZOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 BUDE PREBIEHAŤ od 24.8.2015 do 25.9.2015

Začiatok celoročných kurzov v novom školskom roku je 28.9.2015


Momentálne v ponuke -  JÚL/AUGUST

 

Individuálna výučba AJ, NJ a výučba v miniskupinách

  • obsah výučby pripravený podľa požiadaviek a cieľov študenta - maturita, prijímačky, cesta do zahraničia, pracovný pohovor...

 

Všetkým našim študentom želáme pekné leto a prázdniny plné oddychu! ;)  Vidíme sa opäť v septembri... :)


PONUKA CELOROČNÝCH KURZOV: